Maastricht


Pieke Dassen

Legendarische kunstenaar van wijkreus tot stadsreus

'Een reus kan een belangrijke rol spelen in de saamhorigheid van een gemeenschap, maar kan ook inzicht geven in ons hedendaagse mensen.' Dit ideële idee kwamen bovendrijven toen bewoners van het Kunstkwartier, een kunstenaarswijk in Maastricht, in 2008 verbroederden met de bewoners van de Klein Antwerpen. Net als het Kunstkwartier is dit Antwerpse stadsdeel een wijk waarin mensen van allerlei pluimage en uit alle delen van de wereld samenwonen en er samen iets moois van proberen te maken. Tijdens het verbroederingsfeest was een hoofdrol weggelegd voor een reus genoemd naar Wannes van de Velde, prominent bewoner van Klein Antwerpen en bekend Vlaams zanger van volksliedjes.

Je zou kunnen zeggen dat Pieke Dassen de Wannes van de Velde (1937-2008) van het Kunstkwartier was. Toen de wijkbewoners geïnspireerd door het Antwerpse voorbeeld naar een persoon zochten die het Kunstkwartier als reus zou kunnen vertegenwoordigen en die ook nog eens symbool kon staan voor het ideaal van saamhorigheid, was de keuze voor Pieke Dassen snel gemaakt.

De in 1926 geboren Pieke Dassen overleed in 2007. Hij wilde graag dat zijn grote artistieke nalatenschap behouden bleef. Met dat doel werd de Stichting Pieken Dassen's Hoes mit de Kiekdoes opgericht.

Deze stichting kreeg reus Pieke Dassen cadeau nadat hij in samenwerking met de bewoners van Klein Antwerpen was gemaakt; de Vlamingen (in het bijzonder Christiaan Ketele) werkten mee aan het frame, wat een mooi praktisch voorbeeld is van hoe reuzen internationaal kunnen verbroederen. Bijzonder is ook hoe de reus door verschillende kunstenaars is gemaakt Maastrichtenaar Chrit Jamin voerde de kop uit naar een schetsvoorbeeld van portretschilder Jan van Genk. Jonas van de Vosse tekende voor Piekes bril en Barbara van Altena ontwierp de kleding.

Met de verzuchting dat de creatie van reus Pieke Dassen 'een hels karwei' was geweest, vond de onthulling plaats op 11 juli 2009. Precies vijf jaar later, in juni 2014, werd Pieke Dassen gedoopt door pastoor Fons Korris. Hij werd onder de officiële namen Pierre Gigantius Angelus ingeschreven in het Maastrichtse reuzengilderegister. Reus Gigantius trad op als peter en de Stadsingel vaan Mestreech was de meter. De plechtigheid werd bijgewoond door honderden fans. Een dag later liep hij mee in de negende Maastrichtse Reuzenstoet. Reus Pieke Dassen werd ten geschenke gegeven aan de stad. De wijkreus promoveerde tot stadsreus. Onder de vleugels van de organisatie rond reus Gigantius trekt Pieke Dassen de wijde wereld in.

Maar ook in Maastricht blijft de reus nadrukkelijk een rol spelen. Daar zorgt jeugdcarnavalsvereniging De Kikkers voor. Jean Herben is voorzitter van deze club en hij is de beheerder van de spullen van De Kikkers. De opslag van de materialen van De Kikkers is in dezelfde loods als waarin het materiële nalatenschap van Pieke Dassen ligt opgeslagen. Een contact kwam tot stand. Toen koning Willem-Alexander en koningin Máxima Maastricht in 2013 bezochten als onderdeel van hun kennismaking met het land zorgden De Kikkers er voor dat reus Pieke Dassen daarbij aanwezig was. Drie jaar geleden gingen de leden van de jeugdcarnavalsvereniging met de reus door de stad 'paraderen', om een woord van Jean Herben te gebruiken. De begeleidende groep (kinderen en hun ouders) gaat gekleed in kleding die ter beschikking is gesteld door een in de loods gevestigd atelier. Ondertussen herinnert men zich in Maastricht hoe Pieke Dassen op al deze ontwikkelingen zou hebben gereageerd. Waarschijnlijk als volgt: 'Nou is het wel genoeg poppenkast geweest.'

Auteur Paul Spapens

Meer informatie over Pieke Dassen en zijn reus vindt u op deze website.