Goirle


Reuzengilde Goirle-Riel

De jongste reuzen van Nederland wonen in Goirle en Riel

Johanna Abcovia en Toon meej't Veèèreke

Stoer, pront, een natuurmens, markant – deze karakteristieken en kwaliteiten zou de reus van Goirle moeten uitdragen. Dat besloten de initiatiefnemers nadat men in september 2012 een 'founding' vergadering had belegd. Twee jaar later was het plan dusdanig ver tot wasdom gekomen dat met zekerheid de geboorte kon worden aangekondigd op 23 mei 2015. Op deze dag werd de jaarlijkse toogdag van de Nederlandse Reuzenfederatie gehouden in Goirle. En, de nieuwe Goirlese reuzin was niet alleen, ze verkeerde in gezelschap van de reus van Riel.

Johanna Abcovia is de naam van de Goirlese reuzin. Er bestaat een Goirlese reuzenlegende waarvan de herkomst niet bekend is. Vermoedelijk is het verhaal nog niet zo heel erg oud. In deze legende stapt een reuzin vanuit een bootje op het riviertje De Ley aan wal in de buurtschap Abcoven aan de rand van Goirle. De reuzin is naamloos in de legende, maar dit verhaal kwam de initiatiefnemers tot een Goirlese reus wel heel erg goed uit. Omdat de legende speelt op Abcoven werd daar haar naam van afgeleid. Johanna is een verwijzing naar de patroonheilige St.-Jan Onthoofding van de eeuwenoude Goirlese parochie.

Met het bedenken van de naam en de persoonlijkheid van de reus van Riel was men eerder klaar. Daar werd eenvoudigweg aangesloten bij de patroonheilige van de parochie: Antonius Abt. Deze heilige is bijgenaamd 'met het varken', of 'meej't vèèrken' in het dialect van Midden-Brabant. Het varken symboliseerde in de middeleeuwen de duivel die de heilige probeerde te verleiden. Aan de voeten van reus Toon meej't Vèèreke ligt dan ook een varken.

Zijn rechterhand rust op een wandelstok in de vorm van het tau-kruis, een t-vormig kruis, een symbool van het leven na de dood. Met diezelfde rechterhand klingelt de reus van Riel met een bel. Hiermee werden de gelovigen vroeger tot goedgeefsheid gemaand. De uitmonstering van deze reus is geïnspireerd op een stenen beeld van de heilige Antonius Abt boven de ingang van een naar hem genoemde oude melkfabriek. Uitgerekend in dit historisch gebouw is de Stichting Culturele Manifestaties thuis die speciaal voor de creatie van de reuzen voor Riel en Goirle is opgericht.

Omdat de reuzin Johanna Abcovia volledig is bedacht, kon ze met veel symbolen worden behangen die kenmerkend zijn voor Goirle. De attributen die de identiteit van Goirle tot uitdrukking brengen zijn een kerktoren (parochie St.-Jans Onthoofding), een schietspoel (het grensdorp is groot geworden door de textielindustrie) en een geit. Een van de bijnamen van de Goirlenaren is 'Gôolse Geit'. De kwaliteiten waarvoor men bij aanvang al koos zijn keurig in de reuzin verwerkt: Johanna Abcovia is een rondborstige vrouw met een goeiig gelaat, maar ze laat niet met zich spotten.

Het idee om de twee dorpen een reus te schenken is in feite vanuit het naburige Tilburg aangereikt. Bij de bouw van de frames zijn de Tilburgse reuzenvrienden behulpzaam geweest. De reuzen worden op wieltjes voortbewogen. Het eerste idee was alleen Goirle een reus te geven. De burgemeester attendeerde de plannenmakers er op dat men Riel niet mocht vergeten. Dit veel kleinere dorp (2.500 inwoners) werd in 1997 heringedeeld bij Goirle (20.500 inwoners). De twee gemeenschappen proberen zoveel mogelijk samen op te trekken. De twee reuzen onder de hoede van een overkoepelende stichting met bestuursleden uit beide dorpen zijn daar een mooi voorbeeld van. Ze zijn even hoog: 4.30 meter.

Het Reuzengilde Goirle-Riel heeft een eigen website.

Auteur Paul Spapens