Get Adobe Flash player

 

De naar schatting 10.000 toeschouwers zagen op zondag 18 juni 2017 een reuzenstoet van grote kwaliteit door de historische binnenstad van Bergen op Zoom trekken. De kwaliteit van deze reuzenstoet werd niet alleen gemaakt door de tientallen reuzen uit Nederland, België en Frankrijk, maar ook door de ‘lopende’ muziek die voor veel extra sfeer zorgde. Een eigen bijdrage aan het grote succes van deze mooie reuzenstoet werd geleverd door het publiek zelf. Bergen op Zoom is een carnavalsstad bij uitstek. Dat kon je aan de reacties van de toeschouwers merken, gewend als ze zijn om een mooie optocht op waarde te schatten. Er werd volop geapplaudisseerd, meegezongen en meegedeind.

Het totaal van deze met zorg en kennis van zaken samengestelde reuzenstoet was ‘super’, om met een modewoord van een toeschouwer te spreken. De toon werd op zaterdag 17 juni op een hartverwarmende manier gezet. Op zaterdag trok een kleine, maar sympathieke optocht door de binnenstad van kleine reusjes die door de schoolkinderen van Bergen op Zoom waren gemaakt. De reusjes waren vormgegeven met afvalmaterialen die op deze manier op een aansprekende manier waren hergebruikt. Het is voor alle reuzengroepen moeilijk om aansluiting te vinden met de jongere generaties. De Bergen op Zoomse reuzenorganisatie gaf door middel van deze activiteit het voorbeeld van hoe kinderen bij de reuzencultuur betrokken kunnen worden. Paul Spapens.

 

Opde jaarvergadering van 2017 is Lou Boonen gekozen als nieuwe voorzitter van de federatie.

Lou is oudvoorzitter van de reuzenorganisatie Gigantius van Maastricht.

Op de bijeenkomst die gehouden is op 17 juni 2017 werd oud-voorzitter Paul Spapens benoemd tot Erelid.

Meer informatie vindt u bijde contactgegevens van het bestuur.