Get Adobe Flash player

Meest noordelijke reus van Europa stopt met optreden

Het Reuzengilde Greate Pier fan Wûnseradiel heeft op 4 oktober 2014 besloten om te stoppen met deelname aan de reuzenoptochten. De vereniging blijft wel bestaan, maar dan in slapende vorm. De leden van de vereniging hebben hiertoe besloten omdat het niet mogelijk is gebleken het aantal leden uit te breiden en de vereniging te verjongen. Het bestuur heeft jarenlang geprobeerd de toekomst veilig te stellen, maar dat is niet gelukt.

Het bestuur van de Nederlandse Reuzenfederatie heeft in een brief aan de Friese reuzenclub laten weten dat het besluit ten zeerst wordt betreurd. Er is ook begrip. Greate Pier is een prachtige reus werd op 7 juni 1998 ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarmee werd hij de meest noordelijke reus van Europa. De reus was genoemd naar een Friese vrijheidsheld wiens vijfde eeuwfeest in 2015 wordt gevierd.Greate Pier

 

Berkel-Enschot, 16 mei 2014,

 

Beste leden van de Federatie van Nederlandse Reuzen,


Na de geslaagde federatiedag in Hilvarenbeek kunnen we melden dat de volgende editie 2015 wordt gehouden in Goirle of Riel. Deze federatiedag vindt plaats op 23 mei en wordt georganiseerd door het Reuzengilde Goirle-Riel. We willen iedereen vragen deze datum alvast te noteren, als het kan reeds in de agenda te zetten en te communiceren naar jullie achterbannen.
Het Reuzengilde Goirle-Riel is de jongste loot aan de stam van de Nederlandse reuzen. Tijdens de vergadering in Hilvarenbeek heeft deze nieuwe organisatie zich aangemeld en is vervolgens terstond unaniem aangenomen. Toen al boden ze aan de volgende federatiedag te houden. Ze hebben er geen gras over laten groeien met als gevolg dat we de federatiedag 2015 nu al kunnen aankondigen. We stellen dit zeer op prijs! Nogmaals een van harte welkom aan het Reuzengilde Goirle-Riel.
Het is een verheugende mededeling die volgt op een perfecte federatiedag in Hilvarenbeek. Van verschillende kanten hebben wij op de dag zelf al positieve geluiden gehoord. Ook nadien heeft menigeen zowel de dag zelf als de organisatie lof toegezwaaid. Deze complimenten brengen wij natuurlijk graag over. Het was is Hilvarenbeek gezellig en geanimeerd bovendien. Zeer geslaagd. Heel erg bedankt!

 

Met reuzengroet,
Paul Spapens, voorzitter

Toon de Brouwer, secretaris

Fedaratiedag2014

De Boxtelse reus Jas de Keistamper heeft een eigen facebook pagina. Hij vindt het fijn als je op facebook vrienden met hem wordt zodat je ook alle nieuwtjes en wetenswaardigheden rondom Jas de Keistamper, Hanne mi de Moor, het gevolg van beide reuzen en dansgroep de Keigoeikes en Jasband De Keiknoepers op de voet kunt volgen. Natuurlijk verwacht hij naast de nodige likes ook reacties op hetgeen er op zijn facebook pagina gebeurt. Dus van harte aanbevolen. https://www.facebook.com/jas.de.keistamper

boxtel2