Get Adobe Flash player

De Stadsingel van Mestreech (De Stadsengel van Maastricht) is lid geworden van de Nederlandse Reuzen Federatie. De leden van de federatie hebben unaniem gekozen voor toelating. In een brief aan de Ingelbewaorders heeft het bestuur van de federatie de Maastrichtse organisatie van harte welkom geheten en uitgenodigd voor de jaarlijkse federatiedag op 3 mei in Hilvarenbeek. In het stadswapen van Maastricht neemt een engel een prominente plaats in. Daar is de reus op gebaseerd. Over de sterke symbolische betekenis voor de stad zeggen De Ingelbewaorders: 'De Engel is beschermer en boodschapper tegelijk, is man en vrouw tegelijk, is neutraal, onzijdig en tolerant, is sterk, trots en onafhankelijk, en vertegenwoordigt al het goede dat in de Maastrichtenaar aanwezig is.'

Zie ook: Stadsingel vaan Mestreech

engel